Voor ouders

Alle ouders willen het liefst dat kinderen lekker in hun vel zitten. Als kinderen onzeker zijn, worden gepest, of hier bang voor zijn, heeft dat enorme invloed op hun welbevinden. De gevolgen op de korte en de lange termijn zijn groot. Deze kinderen hebben hulp nodig.

AanpakPesten biedt trainingen die de sociale weerbaarheid van kinderen vergroten. De ervaring leert dat kinderen hierdoor steviger in de wereld staan. Niet alleen belangrijk voor nu, maar ook voor de toekomst. Want pestkoppen kun je overal tegenkomen.
 AanpakPesten voert voor de stichting ‘omgaan met pesten’ de Sta Sterk training uit in en rond Amsterdam. In andere delen van Nederland wordt de training door collega-trainers uitgevoerd.

De basis van deze training is het belang van lichaamstaal in de communicatie. Hoe je staat, hoe je kijkt is van grote invloed op hoe serieus je wordt genomen. Het is een praktische training die rekening houdt met de specifieke situatie van niet-weerbare kinderen. Hij gaat uit van de kracht die in ieder kind aanwezig is en weet deze kracht aan te boren. 

Op deze website vindt u onder meer informatie over AanpakPesten en over de StaSterkTraining.Onder de knop ‘trainingsdata’ ziet u wanneer er trainingen gepland zijn.

Voor kinderen

Voel je je wel eens onzeker? Wil jij jezelf kunnen zijn? Word je (soms) gepest? Wil jij je mening durven geven? Of ben je bang om gepest te worden? Wil jij goed reageren in lastige situaties?Dan is de StaSterkTraining iets voor jou!

In deze training leer je in kleine stappen beter voor jezelf op te komen. Je gaat je daardoor beter voelen. Je zit weer lekkerder in je vel. Veel kinderen zaten in dezelfde situatie als jij. Zij hebben de StaSterkTraining gevolgd. Zij voelden zich daarna krachtiger en gelukkiger.
In deze training kom je 10x bij elkaar in een kleine groep. De groepen bestaan uit maximaal 6 kinderen. Alle kinderen hebben ongeveer dezelfde leeftijd. We doen met elkaar oefeningen en spelletjes. Soms leg ik iets aan jullie uit. Veel kinderen die deze training al gevolgd hebben, vonden de bijeenkomsten leerzaam en ook gezellig.

kinderen_voor_wie

[ }

In deze training kom je 10x bij elkaar in een kleine groep. De groepen bestaan uit maximaal 6 kinderen. Alle kinderen hebben ongeveer dezelfde leeftijd. We doen met elkaar oefeningen en spelletjes. Soms leg ik iets aan jullie uit. Veel kinderen die deze training al gevolgd hebben, vonden de bijeenkomsten leerzaam en ook gezellig.

[ ] Op deze website kun je kijken onder “over ons”. Hier vind je meer informatie over mij. Als je onder “trainingen” kijkt, zie je wanneer een nieuwe training begint. Je kunt mij ook iets vragen. Kijk dan onder “contact”.

Voor scholen

Scholen willen een veilig leerklimaat voor hun leerlingen. Alleen dan kan er door iedereen optimaal worden geleerd. Veel scholen zijn dan ook actief bezig met het stimuleren van het ‘goed omgaan met elkaar’.

Soms zijn er omstandigheden waarin scholen hulp van buiten goed kunnen gebruiken.
Bijvoorbeeld:
* Als de sfeer in een klas, ondanks de inspanningen van de leerkracht, beneden de maat blijft;
* Als er in een klas herhaaldelijk wordt gepest en niets lijkt te werken;
* Als er in een klas minder weerbare kinderen zitten die te gemakkelijk over zich heen laten lopen;
* Als het leerkrachten niet opvalt dat er wordt gepest, terwijl op bijna alle scholen in meer of mindere mate wordt gepest.
scholen_foto2_voor_wie

U kunt bij Aanpak Pesten terecht voor:
– de cursus Anti-pestcoördinator ( met kenniscentrum Omgaan met Pesten)
– het anti-pestprogramma Omgaan met Elkaar (op de ‘lijst Dekker’)
– het anti-pestprogramma Sta Sterk op School (op de’ lijst ‘Dekker’)
– workshops en studiedagen voor leerkrachten/docenten en ouders

Geïnteresseerd? Maak vrijblijvend een afspraak: 06 22 48 99 27 of info@AanpakPesten.nl