Alle ouders willen het liefst dat kinderen lekker in hun vel zitten. Als kinderen onzeker zijn, worden gepest, of hier bang voor zijn, heeft dat enorme invloed op hun welbevinden. De gevolgen op de korte en de lange termijn zijn groot. Deze kinderen hebben hulp nodig.

AanpakPesten biedt trainingen die de sociale weerbaarheid van kinderen vergroten. De ervaring leert dat kinderen hierdoor steviger in de wereld staan. Niet alleen belangrijk voor nu, maar ook voor de toekomst. Want pestkoppen kun je overal tegenkomen.

StaSterkTraining
AanpakPesten
voert voor de stichting ‘omgaan met pesten’ de Sta Sterk training uit in en rond Amsterdam. In andere delen van Nederland wordt de training door collega-trainers uitgevoerd. De basis van deze training is het belang van lichaamstaal in de communicatie. Hoe je staat, hoe je kijkt is van grote invloed op hoe serieus je wordt genomen. Het is een praktische training die rekening houdt met de specifieke situatie van niet-weerbare kinderen. Hij gaat uit van de kracht die in ieder kind aanwezig is en weet deze kracht aan te boren.