Voor wie:

Voor kinderen en jongeren die willen leren opkomen voor zichzelf, omdat zij lastige situaties zelf willen oplossen.

Tijdens de training wordt gewerkt aan

 • Uitstraling, lichaamshouding, stem- en woordgebruik,
 • Eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen,
 • Ademhaling,
 • Nee zeggen, eigen mening geven,
 • Positief denken,
 • Zeggen waar je last van hebt,
 • Eigen wil tonen,
 • Meedoen, buitensluiten oplossen,
 • Hulp vragen en bieden.
Opbouw

 • Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind
 • Ouderavond voor alle ouders van de deelnemers. Deze avond is zonder kinderen.
 • 10 lessen van 75 minuten voor de kinderen
 • Na de vijfde les: ouderavond om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken. Deze avond is zonder kinderen.
 • Indien nodig mogelijkheid tot follow-up een aantal maanden na de cursus
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 6 deelnemers uit min of meer dezelfde leeftijdscategorie.
Meer informatie
Voor meer informatie over kosten, inhoud en aanmelding kunt u bellen met 06-22 48 99 27.