Slachtoffers die ook ‘pester’ zijn

boos reageren op pesten

boos reageren op pesten

Vaak worden gepeste kinderen stiller en trekken zij zich meer terug. Zij willen zichzelf beschermen tegen de agressie of uitsluiting door anderen. Toch zitten er regelmatig kinderen en jongeren tussen de groep gepesten, die zich teweer stellen tegen het gepest.

Met soms nare gevolgen: het kind wordt niet gezien als slachtoffer, maar als dader of minstens als: ‘je doet het zelf ook’. Dat neemt niet weg dat deze kinderen en jongeren zich diep van binnen rot voelen en hulp nodig hebben. Zij kunnen namelijk leren om zich rustig en sterk op te stellen. Bijvoorbeeld door het volgen van een training om te leren hoe je rustig en zelfverzekerd kan reageren op pesten. En met de nodige aandacht voor het pestprobleem van volwassenen in de omgeving: leerkracht/mentor, conciërge, ouders lukt het vaak om het tij te keren.

Daarvoor is goede signalering door volwassenen in de omgeving nodig. Is het kind vaker betrokken bij ‘reuring’ op het schoolplein? Reageert het boos op dingen die gebeuren in de groep? Dan is het zaak om beter te kijken naar wat er aan de hand is. Achterhaal in gesprekken met dit kind en met anderen uit de omgeving wat er zoal gebeurt. Kinderen die zelf ook niet handig opereren, doen dit omdat ze geen alternatieven voor dit gedrag zien. En soms omdat ze die wel zien maar er nog niet toe in staat zijn. Gun deze kinderen de kans dat te leren. Voor henzelf en hun omgeving.