Pesten op school: wie zijn die pesters?

In mijn boek ‘Omgaan met Pesten’ beschrijf ik verschillende typen pesters. Pesters vormen geen homogene groep. Recent onderzoek wijst ook weer in die richting. Er kan een grote diversiteit van problemen achter pestgedrag schuilgaan. Bijvoorbeeld problemen thuis, zelf eerder slachtoffer van pesten geweest zijnen zich op school vervelen. Ook weten we dat bepaalde groepen een grotere kans lopen om pester (en soms ook om slachtoffer) te worden, zoals ADHD. Echter, er lijkt ook een groep te zijn, waar niets mee aan de hand is. Zij pesten vermoedelijk alleen omdat dit gedrag hun een hogere status in de groep geeft.

In dit onderzoek wilden de onderzoekers (Young, K.C., 2014) subgroepen van pesters onderscheiden. Zij vonden in een groep adolescenten:

– 17,3% ongelukkige, sociaal niet met anderen verbonden pesters
– 22,4% gelukkige, sociaal wel met anderen verbonden pesters.

De onderzoekers trekken twee belangrijke conclusies:
– Er bestaan dus pesters die zich gelukkig voelen en sociaal met anderen verbonden zijn;
– Sterker, een minderheid van de pesters is ongelukkig en sociaal niet met anderen verbonden.

Een pester

Waarom dit belangrijk is om te weten? Omdat de ene groep pesters waarschijnlijk een andere benadering nodig heeft om met het pesten te stoppen dan de andere.