AanpakPesten

In 2005 kwam ik in aanraking met de Stichting Omgaan met Pesten. Ik raakte onder de indruk van hun aanpak. Niet veel praten, maar vooral doen; niet naar het verleden kijken, maar naar de toekomst. Een aanpak die goed blijkt aan te sluiten bij de behoefte van minder-weerbare kinderen.

Het werken aan ‘omgaan met pesten’ sluit goed aan bij mijn ervaring. Na mijn studie pedagogiek heb ik eerst voor de klas gestaan. Daarna heb ik me meer gericht op het ontwikkelen van onderwijs en het opzetten van opleidingen. Naast dit werk heb ik altijd trainingen gegeven, bijvoorbeeld didactische vaardigheden aan docenten. Los van mijn betaalde werk ben ik regelmatig vrijwilliger geweest in de hulpverlening en het buurthuiswerk. In 2007 ben ik mijn eigen bureau onder de naam OMONIA gestart,
sinds juni 2014 onder de naam: AanpakPesten

Inmiddels geef ik al jaren de Sta Sterk training in eigen beheer en word ik gevraagd voor projecten op scholen en bij andere organisaties.

Margo Henderson leert je opkomen voor jezelf

Sinds mijn kennismaking met Omgaan met Pesten heb ik mij ingezet om pesten op verschillende manieren onder de aandacht te brengen. Zo heb ik de Sta Sterk training voorzien van een theoretische basis die heeft geleid tot opname van deze training in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Ook ben ik nauw betrokken bij de samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam waarin de Sta Sterk training nader wordt onderzocht. In 2013 is mijn boek Omgaan met Pesten verschenen.

Aanpak Pesten biedt de volgende trainingen:

  • Sta Sterk training, buitenschoolse groepstraining
  • Sta Sterk training, buitenschoolse individuele training
  • Ouderavonden, lezingen, workshops, etc. voor leerlingen, ouders en beroepskrachten m.b.t. omgaan met pesten, sociale weerbaarheid, faalangst.

Foto Margo Henderson - door dpid ontwerp