Nieuwe trainers opgeleid

Foto gediplomeerden juni 2014; rechtsvoor de beide docenten

Foto gediplomeerden juni 2014; rechtsvoor de beide docenten

Afgelopen zaterdag ontvingen elf trainers van docent Margo Henderson uit Amsterdam hun diploma Trainer Omgaan met Pesten. Margo is blij met deze nieuwe collega’s erbij. De afgelopen weken is er in de media veel aandacht voor pesten naar aanleiding van het televisieprogramma Project P en ‘de lijst met veelbelovende anti-pestprogramma’s’. Omgaan met Pesten staat met twee programma’s op de lijst, Sta Sterk en Omgaan met Elkaar. ‘Heel fijn dat we nu weer elf goede trainers erbij hebben’ , zegt Margo. ‘ Ook deze nieuwe trainers in het land staan – net als Margo –  klaar om beroepskrachten, ouders en kinderen te helpen bij het omgaan met pesten.
In november 2014 start weer een nieuwe opleiding, www.omgaanmetpesten.nl.