Interview over pesten na film Pekka

‘Wie spreekt hier nu de waarheid: de ouders of de school; die blonde medeleerling of de jongen met de bril?’ Uit de documentaire Pekka van regisseur Alexander Oey is moeilijk op te maken wat precies de situatie was waarin Pekka verkeerde. Had jij vrienden of niet? Werd hij gepest door medeleerlingen of viel dat wel mee? Dit is natuurlijk vaak een lastige kwestie.

Wie kan nu het beste aangeven dat iemand wordt gepest? Mijn antwoord is altijd: het doelwit zelf. ‘Ja, maar anderen vonden het plagen.’

Gepeste Pekka met pistool voor zijn schoolshooting

still uit film Pekka

Drie opmerkingen hierover:
1. Kunnen zij wel inschatten (als het jezelf niet overkomt) of zo’n opmerking of actie ‘niet zo erg ‘ is?
2. Hebben sommige medeleerlingen er geen belang bij om te ontkennen dat het ernstig is wat er gebeurt?
3. Helpt het om tegen iemand die gevoelens van pijn, verdriet, boosheid ervaart te zeggen: ‘het was niet erg, hoor’?