Internationale kennisuitwisseling bullying

Gisteren kwamen twee beroepskrachten uit Duitsland en Zwitserland hun licht opsteken bij Aanpak Pesten. Zij waren hier vanwege een uitwisseling van Bureau Jeugdzorg met andere Europese landen. Anita Abegglen en Astrid Sammet werken beiden in de sociale sector. Een gesprek aan de keukentafel over pesten, oftewel bullying of mobbing,

Anita Abegglen, Astrid Sammet en Margo Henderson

Anita Abegglen, Astrid Sammet en Margo Henderson

met thee en – uiteraard – stroopwafels.

Wij hebben ideeën uitgewisseld over oorzaken en aanpak van pesten. Interessant was onder andere het volgende fenomeen: een meidengroep in een buurthuis pestte onderling. Er was geen sprake van één duidelijk slachtoffer: de ene keer lag de een eruit en de volgende keer weer een ander. Al pratende bleek dat er in ieder geval één nooit uit lag. Een duidelijk geval van ‘verdeel en heers’. Omdat pesten ook voor pesters niet gezond is – men leert er immers van dat het oké is om door grensoverschrijdend gedrag je zin te krijgen – is het belangrijk om toch deze gang van zaken te beïnvloeden. Door bijvoorbeeld te praten met degene die op dat moment het mikpunt is: hoe is zij eronder; zou ze het liever anders willen; brainstorm over haar ideeën. En, als het ‘doelwit’ dit gedrag echt als grensoverschrijdend ervaart,  ook eens met dit groepje in gesprek te gaan: niet iedereen vindt dit zo leuke omgang; hoe wil iedereen het? En wat kan iedereen doen om dit voor elkaar te krijgen?

Een gezellig en inspirerend uur voor ons allen.