GRATIS interactieve lezingen op 7 januari in Amsterdam

Er verandert voor scholen nogal wat vanaf augustus 2015. In oktober 2014 heeft het onderwijsveld met staatssecretaris Dekker een akkoord gesloten over de aanpak van pesten in het onderwijs. In het akkoord is onder andere afgesproken dat scholen gaan monitoren of hun aanpak werkt en gaan zorgen voor een aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen en ouders bij pestsituaties.

Wat is de stand van zaken op 7 januari? Wat zijn de kansen en gevaren voor de aanpak van pesten in Nederland? Wat zijn de gevolgen voor scholen?

Heeft u behoefte aan een helder beeld van de afspraken van het akkoord 2015? Kom dan op woensdag 7 januari uw licht opsteken in een sprankelend programma van 15.00 uur tot 17.00 uur in Amsterdam Oud-West.

Aanmelden
Graag van tevoren aanmelden door het invullen van het formulier op de pagina ‘contact’ en door het overmaken van € 10,00 (‘statiegeld’) per persoon op NL93INGB0002964994 o.v.v. ‘7 januari’ en de naam van de deelnemer. Op 7 januari ontvangt u uw bijdrage contant terug (of indien gewenst: gestort op de bankrekening).
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, gegevens van de locatie en de routebeschrijving.

Graag tot 7 januari!