Goeie vraag over pesten op school van leerlingen Cartesius

Twee 4-HAVO-leerlingen van het Cartesius-lyceum, Karka en Eva, stelden een leuke vraag tijdens hun interview met mij. Zij doen voor het vak maatschappijleer een opdracht en hebben voor het onderwerp ‘pesten’ gekozen. Zij gaan hun opdracht in de klas presenteren en ook de schoolleiding is geïnteresseerd in hun bevindingen.

Leukste vraag was: ‘als jij directeur van een v.o.-school was, welke drie zaken zou jij nu als eerste aanpakken?’. Lastig is dat het antwoord natuurlijk te maken heeft met de stand van zaken op ‘mijn school’. Als er nog weinig geregeld was:

– zorgen dat de mentor in alle klassen in de eerste schoolweek met de klas samen afspraken maakt over ‘hoe we hier in de klas met elkaar met elkaar om willen gaan’. En dan niet verwijzen naar schoolregels, maar ‘hoe willen wij het hebben’.
– zorgen dat alle docenten optimale ‘pestbestrijders’ zouden worden, zoals kunnen signaleren, kunnen handelen bij pesten als zij het zien/horen gebeuren en effectieve gesprekken kunnen voeren met ouders, leerlingen.
– goed anti-pestbeleid ontwikkelen met elkaar.

interview leerlingen Cartesius

Katka en Margo in gesprek over pesten

Ik ben geen directeur van een school – dat zou ik ook niet willen en misschien ook niet kunnen – maar ik geloof in het bundelen van krachten. Dus als u, directeur van een school, mij belt, dan zorgen we samen voor nog meer actie om pesten te verminderen.