Een gesprek met een slachtoffer van pesten

Een tip voor het gesprek met een pestslachtoffer: In een gesprek met een slachtoffer van pesten is het belangrijk om in te gaan op het schuldgevoel. Velen denken dat ze het aan zichzelf te wijten hebben dat zij worden gepest. Dat zij niet leuk zijn. Het is zo fnuikend voor je gevoel van eigenwaarde als je dat denkt. Het is dus erg belangrijk om dat te ontkrachten.

Dat kun je doen door te vertellen hoe pesten werkt. Dat in een groep degene het doelwit van pesterijen wordt waarvan de pesters en meelopers het minst te vrezen hebben. Ze denken: ‘die kunnen we aan.’ Slachtoffers hebben, net als andere kinderen, veel leuke kanten. Daar gaat het helemaal niet om. Als pesters zeggen dat jij niet leuk bent, doen ze dat om jou te pesten, niet omdat het waar is.

In mijn volgende blog de ander kant van dit verhaal.