Anti-Pest aanpak

U signaleert af en toe pestgedrag. U vindt dat kinderen/jongeren positiever en respectvoller met elkaar zouden kunnen omgaan. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Daarbij kan AanpakPesten u en uw collega’s ondersteunen. Bijvoorbeeld het project Omgaan met Elkaar voor een groep of een studiedag over het voorkomen en aanpakken van pesten.