2e Kamer besluit: anti-pestcoordinator verplicht

De anti-pestwet is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen! Scholen gaan dus nog actiever aan de slag met de aanpak van pesten. Ik sprak vorige week een anti-pestcoördinator die verzuchtte: ‘alle neuzen dezelfde kant op; dat krijg ik echt niet voor elkaar’…

Natuurlijk, dat ís lastig. Het gaat ook niet van de ene op de andere dag. En er zijn altijd mensen die vooroplopen bij een bepaalde ontwikkeling en mensen die wat meer afwachtend zijn. Toch zijn er allerlei instrumenten om hieraan te werken. Ik noem er drie: een workshop, een klein agendapunt op een vergadering, begrip voor de lastige kanten die medewerkers noemen. En de allerbelangrijste: collega’s betrekken bij de meningsvorming en besluitvorming.

In de cursus anti-pestcoördinator, die ik voor Stichting Omgaan met Pesten uitvoer, komen deze zaken aan de orde. Niet alleen het ‘hoe’, maar ook ‘wat’, met concrete instrumenten en materialen. Cursisten zijn blij met de cursus, omdat het heel concreet maakt wat ze vanaf nu kunnen gaan aanpakken.

De ontwikkelaars van de cursus na overleg

De ontwikkelaars van de cursus na overleg

Ik hoop met deze cursus de zorgen van scholen en anti-pestcoördinatoren enigszins weg te nemen, maar vooral meer leerlingen een veilige schoolomgeving te bieden.