18 augustus 2017

Professionele Dialoog en de anti-pestcoördinator

By |18 augustus 2017|Nieuws|

Heb je als anti-pestcoördinator iets aan de Professionele Dialoog?  De laatste tijd is er veel aandacht voor deze vorm van onderling communiceren onder professionals.  Ik ging op zoek naar kennis over deze vorm en stuitte op een bijeenkomst waar Appreciative Inquiery (waarderend onderzoeken) werd gebruikt.

Ik ken diverse vormen van intervisie. Dan sta ik vaak versteld van het effect van de diverse rondes waarin de aanwezigen hun inbreng geven. Vooral dat de groep vaak in vrij korte tijd een flinke stap verder zet in het leerproces van allen. Bij intervisie is er altijd een probleem-inbrenger. Ik was benieuwd of  Appreciative Inquiery vergelijkbaar was met intervisie-werkvormen en hoe deze werkvorm zou uitwerken bij een algemenere vraagstelling dan bij intervisie gebruikelijk is.

In groepjes aan het werk

Maar eerst even een stap terug. Appreciative Inquiery is een methode binnen ‘professionele dialoog’ en deze dialoog is vooral geen discussie. Wat is dan het verschil tussen deze twee? Op de website van VOION staat een handig lijstje:

 

 Discussie/debat Dialoog
 – strijd met argumenten – ontmoeting en uitwisseling van ervaringen
 – onpersoonlijk – persoonlijk
 – elkaar willen overtuigen – elkaar willen leren kennen
 – streven naar overwinning – streven naar begrip, verdieping, verrijking
 – selectief luisteren – aandachtig luisteren

Bron: Leerweg Dialoog

 

Deze bijeenkomst van VOION startte met korte inleidingen van twee bevlogen docenten die een verhaal hielden over hun eigen praktijk. Sultan Göksen brak een lans voor vooral ‘doen’ in plaats van ‘uitleggen’ en voor samenwerken met de wereld buiten school, die verder gaat dan een gastspreker uitnodigen. Uiteraard gebeurt er al veel op dit gebied, maar nog niet overal en zeker nog niet vergaand genoeg.

Interessant was hoe de andere spreker, Bart Giethoorn, een link legde tussen het spelen van games en les op school. De centrale vraag was: wat maakt het spelen van games zo aantrekkelijk en wat kunnen we daarvan leren voor de schoolpraktijk?

Een greep uit de kenmerken: de spelers doen iets; de spelers hebben een doel (dat duidelijk, betekenisvol, haalbaar en uitdagend is); er is sprake van enige autonomie; de spelers krijgen snel feedback (zien het gevolg van hun acties: overnieuw of een level omhoog). Een mooi lijstje om als anti-pestcoördinator te gebruiken als je bijvoorbeeld wil dat je collega’s gaan werken volgens het aangepasten pestprotocol.

Presentatie van een groepje

Terug naar waar ik voor kwam: het ervaren van Appreciative Inquiery in een professionele dialoog. Mariska Stuivenberg begeleidde ‘ons’ groepje. Even terzijde – wat is het toch leuk om met wildvreemde mensen aan tafel te zitten en na een kwartiertje te ervaren dat wij bij elkaar horen en een groep zijn… Er werd gewerkt met verschillende rondes, zoals ‘welke woorden komen in jou op als je denkt aan ‘de docent van de toekomst’ en – hup – een rondje waarin we allemaal melden wat we hebben opgeschreven. Gestimuleerd werd om nieuwsgierig te zijn en dus vragen te stellen aan de ander in plaats van jouw mening er tegenover te zetten. Ook de ronde waarin er ‘gedroomd’ mag worden, werkt heel stimulerend.
De laatste ronde waarin we met elkaar creatief aan de slag gingen met het resultaat van deze groep, hoeft voor mij dan weer niet zo. Is wel heel samenbindend en we hebben veel gelachen. Ik zou in die tijd liever een aanzet maken voor een plan van aanpak of voor een eerste actie.

Creatief resultaat

Deze kennis en ervaring ga ik uiteraard ook gebruiken in de cursus anti-pestcoördinator die plaatsvindt op 3 en 4 oktober 2017. Zie http://www.aanpakpesten.nl/cursus-anti-pestccoordinator/