25 juli 2016

Schutter van ‘München’: …een vaak gepeste jongen…

By |25 juli 2016|Nieuws, Pesten op school|

In de Volkskrant van vandaag (25-7-2016) staat een profiel van Sonboly, de dader van de schietpartij in München op vrijdag 22 juli jl. In de kop staat: ‘Een eenzame, vaak gepeste jongen met oorlog in zijn hoofd.’ Dader en slachtoffer tegelijk.

Eerst een relativering: niet iedere gepeste jongere wordt dader van een schietpartij. Gelukkig niet, want dan zouden dergelijke schietpartijen veel vaker voorkomen. Is er dan een verband tussen pesten en daderschap? Ja. Niet in de zin dat ‘gepest worden’ de enige oorzaak zal zijn, maar het is heel logisch dat het meespeelt.

Pesten heeft veel gevolgen, zo blijkt uit onderzoek. Verdriet, angst, eenzaamheid, boosheid, depressieve gevoelens. Dat laatste kan op den duur leiden tot zelfdoding, maar ook tot ‘anderen doding’. Als er maar de nodige ingrediënten bijkomen.

Pesten heeft een enorme impact op een slachtoffer. Het allerbelangrijkste is: je hoort er niet bij. Dát maakt pesten zo verschrikkelijk. Ieder mens heeft de behoefte om bij de groep te horen: bij je gezin, je familie, de schoolklas, de buurt, de sportclub. Als aan die behoefte niet wordt voldaan, dan is dat erg slecht voor je zelfbeeld, je gevoel van eigenwaarde, je vertrouwen in andere mensen, je psychische gezondheid.

Deze gedeeltelijk verklaring voor zijn gedrag maakt zijn daad natuurlijk niet minder erg. Zoveel jonge, onschuldige mensen gedood en gewond. Wat kan ik doen? Niet veel. Maar wel: proberen om anderen – ook al begrijp ik ze niet of ben ik het niet met hen eens – in te sluiten.