13 april 2016

Leuke weetjes uit hersencongres

By |13 april 2016|Nieuws, Pesten op school, Workshops|

Testje: de spreker schotelt zijn gehoor een geheugentest voor. We moeten een serie woorden onthouden die hij later gaat terugvragen, zoals winter, kerst, schaats, wit, ski… Later vraagt hij om de handen op te steken als je het woord herkent: kerst …handen gaan omhoog, wit …handen gaan omhoog, sneeuw …. handen gaan omhoog ….Gefopt! Die stond er niet bij!

Deze, en andere interessante informatie kwam voorbij in het 5e Hersencongres met de inspirerende titel ‘wat je zegt ben je zelf’, dat ik gisteren volgde.

presentatie op hersencongres

presentatie op hersencongres

Maar, hoe komt het nu dat we ons zo kunnen laten foppen? Dat heeft te maken met de werking van het geheugen. Iedereen maakt als het ware schema’s in het hoofd en vult ‘gaten’ in met andere informatie. Wat we hiermee kunnen als het om pesten gaat? Wees voorzichtig met beweren dat iemand liegt als een gebeurtenis anders heeft plaatsgevonden dan iemand beweert. Meer informatiebronnen kunnen misschien enigszins uitkomst bieden.

Een ander interessant deel van de presentatie ging over het onthouden over langere tijd. We onthouden van een heftige gebeurtenis na verloop van tijd net zo veel (of liever: net zo weinig) dan van weinig emotionele gebeurtenissen. We dénken echter dat we ons die veel beter kunnen herinneren. Zo moest de onderzoeker de mensen die hij na 2 ½ jaar weer sprak over ‘nine-eleven’ zelf het uitgeschreven interview van de dag na 9/11 laten lezen om te laten zien dat zij het zich niet meer juist herinnerden. De vraag is of dat erg is. Wel bij getuigenverklaringen natuurlijk en ook als je ruzie zou krijgen omdat jouw verhaal niet klopt met dat van een ander.

foto van infomarkt congres
Ook het sociale brein – op beter het puberende sociale brein – kwam aan bod. Een bijzondere ontdekking voor mij was dat het striatum, het beloningscentrum in de hersenen, meer activiteit vertoont tijdens contacten met vrienden. Met andere woorden: contact met vrienden fungeert als een beloning op zich. Handig om te weten als je omgaat met jongeren.

Ander onderzoek liet zien dat ‘meekijkende leeftijdgenoten’ de kans op risicovol gedrag onder 14-jarigen enorm vergrootte, op 19-jarige leeftijd al iets minder en niet af nauwelijks meer op 37-jarige leeftijd. ‘Automobilisten, komt u weer fietsende pubers tegen met hun drieën of meer naast elkaar? Vervelend en gevaarlijk, maar het zijn de hersenen! Die u vroeger ook had; al deed u misschien andere onbesuisde dingen. Maar ja, dat bent u – net als ik – alweer vergeten, natuurlijk.

Tot slot: ook een leuk verhaal over het zelf: zelfbeeld, zelfwaardering etc. Dat bood zoveel belangrijks dat ik er over enkele dagen een apart verhaal aan wijd.