8 februari 2016

Helpt het; een anti-pestcoördinator?

By |8 februari 2016|Nieuws, Opleiding trainers, Pesten op school, Sta Sterk, Workshops|

Ja. Maar om met Bruno Mars te spreken: ‘don’t believe me, just watch’. En lees dus mee wat ik vond in een onderzoeksartikel. Mevrouw Espelage*, die vaker onderzoek naar pesten doet, heeft in 2015 interessant onderzoek uitgevoerd. Nu is er (nog) geen onderzoek gedaan naar de anti-pestcoördinator van vandaag de dag en wat dat betekent voor de praktijk. Dus we moeten het doen met wat indirect bewijs. Maar toch. Wat blijkt uit haar onderzoek?

– Als een directie steun verleent bij het op de agenda krijgen/houden van pesten en agressie, dan is daar op school minder agressie en minder victimisatie (het tot slachtoffer worden gemaakt).
Waar heeft men het dan over? Over een breed scala van acties: commitment om pesten op de agenda te krijgen/houden, het ontwikkelen van anti-pestbeleid, programma’s om pesten te voorkomen en trainingsfaciliteiten voor personeel voor de aanpak van dit probleem.

– Interventies door de staf om slachtoffers te helpen zorgen ervoor dat er een grotere bereidheid onder leerlingen is om zelf te interveniëren. Met andere woorden: als een school uitdraagt dat het van belang is om slachtoffers helpen, dan laat je zien dat het niet deugt om iemand te pesten en dat maakt dat meer leerlingen zich manifesteren als helper/verdediger.

– De uitgedragen gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen is gerelateerd aan minder pesten, minder slachtofferschap van pesten, minder agressie en een grotere bereidheid van leerlingen om voor een ander op te komen.

– Ook het afwijzen van seksuele intimidatie is gerelateerd aan minder pesten, minder slachtofferschap van pesten, minder agressie en een grotere bereidheid van leerlingen om voor een ander op te komen.

– Positieve leerkracht-leerling relaties zijn ook gerelateerd aan het bekende rijtje: minder pesten, minder slachtofferschap van pesten, minder agressie en een grotere bereidheid van leerlingen om voor een ander op te komen.

*Dorothy L. Espelage Joshua R. Polanin Sabina K. Low: Teacher and Staff Perceptions of School Environment as Predictors of Student Aggression, Victimization, and Willingness to Intervene in Bullying Situations