17 november 2015

Signalen van pesten. Kent u deze al?

By |17 november 2015|Nieuws, Pesten op school|

Veel mensen kennen diverse signalen van pesten. Als ik in welke groep volwassenen dan ook vraag naar deze signalen, dan worden vaak genoemd:

Het slachtoffer
– vertoont angstig gedrag
– heeft een negatief zelfbeeld
– is vaak alleen
– wordt nauwelijks op feestjes uitgenodigd
– wordt in de gymles vaak als laatste gekozen

Hoeveel van de bovenstaande kende u? Heel misschien zit er voor u in het onderstaande rijtje nog een nieuwe.

– Blijft ‘plakken’ bij de leerkracht
Leerlingen kunnen na de les bij de leerkracht/docent blijven praten om heel veel redenen: je wil nog iets vragen of een discussie voortzetten. Leerlingen die gepest worden voelen zich bij volwassenen vaak veiliger en bovendien hoeven zij minder tijd alleen door te brengen

– Spijbelen
Kan vanuit stoerheid of uit verveling gebeuren, maar ook omdat iemand niet (meer) in de klas wil zijn.

– Spullen kwijt of kapot
Dit kan komen doordat iemand weinig waarde hecht aan spullen of doordat iemand slordig is. Ook door pestgedrag. Gepest worden door het afpakken van spullen komt veel voor. Ze pakken je tas af en gooien hem rond waarbij bijvoorbeeld boeken beschadigd raken of ze verstoppen je jas in de bosjes.

Er zijn er nog veel meer, maar dat voert nu te ver. De signalen van pesten kennen, is natuurlijk belangrijk. Vanuit wat u opvalt, kunt u nader onderzoek doen naar wat er aan de hand is. Want zoals u hierboven zag, kunnen ze ook op andere problemen wijzen.

Meer signalen in de cursus Anti-pestcoördinator die ik geef op dinsdag 26 en woensdag 27 januari 2016.

Kende u alle genoemde signalen al? Dan een opdracht. Want helaas is het zo dat signalen kennen nog niet betekent dat je ze altijd paraat hebt als het nodig is. Dus: neemt u een of twee van de signalen in uw achterhoofd en let eens op uw leerlingen deze week.