23 september 2015

Week tegen Pesten: zinnig?

By |23 september 2015|Nieuws, Pesten op school, Sta Sterk|

De Week tegen Pesten is bezig. Soms vragen mensen aan mij: vind jij zo’n week nu zinvol? JA! Om aandacht te krijgen voor het probleem bijvoorbeeld. Voor de effectieve aanpak van pesten is het natuurlijk maar een ‘dingetje’. Het hangt dus erg af van wat je met deze week beoogt.

In tal van media wordt er aandacht gegeven aan pesten. Dat is winst. Er zijn nog steeds ouders, ooms, tantes, leerkrachten, presentatoren, docenten, mentoren, buurvrouwen en buurmannen, die het pestprobleem bagatelliseren. Slachtoffers interviewen helpt om te laten zien dat pesten ernstige gevolgen heeft. Deskundigen aan het woord laten helpt om de kennis over oplossingen onder de kijkers/luisteraars weer iets te vergroten.

Ook scholen geven in deze week aandacht aan pesten door onder andere hierover lessen te verzorgen, als leerkracht/mentor zelf of een deskundige hiervoor in te schakelen. Ook dat is natuurlijk zinnig, omdat het kennis en kunde onder leerlingen vergroot. Er moet natuurlijk veel meer gebeuren. Wat?

– Acties op schoolniveau: beleid ontwikkelen, bouwen aan de sfeer, schoolbrede afspraken maken over de omgang met elkaar, bevorderen van onderling advies en hulp bieden, samenwerking met ouders bevorderen, etc.

– Acties op groepsniveau: groepsafspraken maken over omgaan met elkaar, bouwen aan groepscohesie, kennis over plagen/pesten/handelingsmogelijkheden bieden, kennis vergroten over: bij wie kan ik terecht en wat gebeurt er na melden van pesten, etc.

– Acties op individueel niveau: bevorderen dat beroepskrachten weten hoe te handelen en dat in de vingers hebben, slachtoffers die (intern of extern) begeleiding krijgen (bijvoorbeeld de Sta Sterk training), etc.

Logo week tegen pesten
Een lastige klus, maar zeker ook een uitdagende: een veilige school voor iedereen!

3 september 2015

Pesten op school: wie zijn die pesters?

By |3 september 2015|Nieuws, Pesten op school|

In mijn boek ‘Omgaan met Pesten’ beschrijf ik verschillende typen pesters. Pesters vormen geen homogene groep. Recent onderzoek wijst ook weer in die richting. Er kan een grote diversiteit van problemen achter pestgedrag schuilgaan. Bijvoorbeeld problemen thuis, zelf eerder slachtoffer van pesten geweest zijnen zich op school vervelen. Ook weten we dat bepaalde groepen een grotere kans lopen om pester (en soms ook om slachtoffer) te worden, zoals ADHD. Echter, er lijkt ook een groep te zijn, waar niets mee aan de hand is. Zij pesten vermoedelijk alleen omdat dit gedrag hun een hogere status in de groep geeft.

In dit onderzoek wilden de onderzoekers (Young, K.C., 2014) subgroepen van pesters onderscheiden. Zij vonden in een groep adolescenten:

– 17,3% ongelukkige, sociaal niet met anderen verbonden pesters
– 22,4% gelukkige, sociaal wel met anderen verbonden pesters.

De onderzoekers trekken twee belangrijke conclusies:
– Er bestaan dus pesters die zich gelukkig voelen en sociaal met anderen verbonden zijn;
– Sterker, een minderheid van de pesters is ongelukkig en sociaal niet met anderen verbonden.

Een pester

Waarom dit belangrijk is om te weten? Omdat de ene groep pesters waarschijnlijk een andere benadering nodig heeft om met het pesten te stoppen dan de andere.