14 augustus 2015

Weerbaarheidstraining – wat is weerbaarheid?

By |14 augustus 2015|Nieuws|

Heerlijk om in de zomervakantie tijd te khebben om wat meer te lezen. Zo stuitte ik onlangs op een – overigens al oud – onderzoeksartikel, dat het begrip weerbaarheid uiteen rafelt. Rich en Schroeder halen in hun overzichtsartikel onderzoeker Lazarus (bijzondere naam 😉 ) aan. Deze verdeelt assertiviteit in vier specifieke vaardigheden. De vaardigheid:

Kind zegt 'stop' in houding
– om ‘nee’ te zeggen;
– om te vragen om een gunst of om een verzoek te doen;
– om positieve en negatieve gevoelens uit te drukken;
– om een gesprek te starten, in gesprek te blijven en een gesprek ook weer te eindigen.

Al jaren bied ik (zoals al mijn collega-trainers Omgaan met Pesten) de Sta Sterk training. Bij uitstek een training die de sociale weerbaarheid (assertiviteit) vergroot. Hoewel aan deze vaardigheden wordt gewerkt in de Sta Sterk training, biedt het voor mij toch een stimulans mijn trainingen nog zorgvuldiger en kritischer vorm te geven.