24 mei 2015

Een gesprek met een slachtoffer van pesten

By |24 mei 2015|Nieuws, Pesten op school|

Een tip voor het gesprek met een pestslachtoffer: In een gesprek met een slachtoffer van pesten is het belangrijk om in te gaan op het schuldgevoel. Velen denken dat ze het aan zichzelf te wijten hebben dat zij worden gepest. Dat zij niet leuk zijn. Het is zo fnuikend voor je gevoel van eigenwaarde als je dat denkt. Het is dus erg belangrijk om dat te ontkrachten.

Dat kun je doen door te vertellen hoe pesten werkt. Dat in een groep degene het doelwit van pesterijen wordt waarvan de pesters en meelopers het minst te vrezen hebben. Ze denken: ‘die kunnen we aan.’ Slachtoffers hebben, net als andere kinderen, veel leuke kanten. Daar gaat het helemaal niet om. Als pesters zeggen dat jij niet leuk bent, doen ze dat om jou te pesten, niet omdat het waar is.

In mijn volgende blog de ander kant van dit verhaal.

5 mei 2015

‘Heb je het eerst zelf geprobeerd?’

By |5 mei 2015|Nieuws, Pesten op school|

‘Heb je het eerst zelf geprobeerd op te lossen?’ vraagt de juf aan Stella, die komt zeggen dat ze niet mee mag doen met een spel dat klasgenoten spelen. Stella schudt ‘nee’ en druipt af.

Waarom schudt Stella ‘nee’? Wat is er precies gebeurd? Wat zou Stella verstaan onder ‘het zelf proberen op te lossen’? Wat verstaat deze juf eronder?

Het is goed voor te stellen dat leerkrachten willen dat hun leerlingen ook zelf hun best doen om problemen op te lossen. Leren kinderen dat niet, dan kunnen ze dat als ze volwassen zijn nog niet.

Daar schuilt nu precies het probleem: leren we op school leerlingen wel om problemen op te lossen? Want, wat moet je eigenlijk in huis hebben aan kennis en vaardigheden om – in dit geval – voor jezelf op te komen?
– Je moet helder kunnen verwoorden wat je zelf wilt
– Je moet dat met sterke lichaamstaal doen
– Je moet dat met een krachtige stem doen
– Je moet na de pijnlijke afwijzing snel je kracht weer kunnen vinden
– Je moet weten wat je kunt zeggen na een ‘nee’ (vragen: ‘waarom niet?’)
– Je moet dat vervolgens kunnen uitvoeren (afhankelijk van het antwoord: of even wachten tot de volgende ronde; of nogmaals je wens sterk herhalen)

En dan nog: gaat het om echt pestgedrag (expres en vaak een bepaald kind buitensluiten), dan speelt macht een grote rol. Vraag je als minder machtige aan kinderen met meer macht om mee te doen, dan is de kans echt groot dat je toch het onderspit delft.

Kortom, laten we kinderen de bovenstaande dingen leren. Onder andere door – in het bovenstaande geval – met Stella mee te lopen en haar te begeleiden bij een dergelijk oplossend gesprek.