27 maart 2015

2e Kamer besluit: anti-pestcoordinator verplicht

By |27 maart 2015|Nieuws, Pesten op school|

De anti-pestwet is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen! Scholen gaan dus nog actiever aan de slag met de aanpak van pesten. Ik sprak vorige week een anti-pestcoördinator die verzuchtte: ‘alle neuzen dezelfde kant op; dat krijg ik echt niet voor elkaar’…

Natuurlijk, dat ís lastig. Het gaat ook niet van de ene op de andere dag. En er zijn altijd mensen die vooroplopen bij een bepaalde ontwikkeling en mensen die wat meer afwachtend zijn. Toch zijn er allerlei instrumenten om hieraan te werken. Ik noem er drie: een workshop, een klein agendapunt op een vergadering, begrip voor de lastige kanten die medewerkers noemen. En de allerbelangrijste: collega’s betrekken bij de meningsvorming en besluitvorming.

In de cursus anti-pestcoördinator, die ik voor Stichting Omgaan met Pesten uitvoer, komen deze zaken aan de orde. Niet alleen het ‘hoe’, maar ook ‘wat’, met concrete instrumenten en materialen. Cursisten zijn blij met de cursus, omdat het heel concreet maakt wat ze vanaf nu kunnen gaan aanpakken.

De ontwikkelaars van de cursus na overleg

De ontwikkelaars van de cursus na overleg

Ik hoop met deze cursus de zorgen van scholen en anti-pestcoördinatoren enigszins weg te nemen, maar vooral meer leerlingen een veilige schoolomgeving te bieden.
6 maart 2015

Goeie vraag over pesten op school van leerlingen Cartesius

By |6 maart 2015|Nieuws, Pesten op school|

Twee 4-HAVO-leerlingen van het Cartesius-lyceum, Karka en Eva, stelden een leuke vraag tijdens hun interview met mij. Zij doen voor het vak maatschappijleer een opdracht en hebben voor het onderwerp ‘pesten’ gekozen. Zij gaan hun opdracht in de klas presenteren en ook de schoolleiding is geïnteresseerd in hun bevindingen.

Leukste vraag was: ‘als jij directeur van een v.o.-school was, welke drie zaken zou jij nu als eerste aanpakken?’. Lastig is dat het antwoord natuurlijk te maken heeft met de stand van zaken op ‘mijn school’. Als er nog weinig geregeld was:

– zorgen dat de mentor in alle klassen in de eerste schoolweek met de klas samen afspraken maakt over ‘hoe we hier in de klas met elkaar met elkaar om willen gaan’. En dan niet verwijzen naar schoolregels, maar ‘hoe willen wij het hebben’.
– zorgen dat alle docenten optimale ‘pestbestrijders’ zouden worden, zoals kunnen signaleren, kunnen handelen bij pesten als zij het zien/horen gebeuren en effectieve gesprekken kunnen voeren met ouders, leerlingen.
– goed anti-pestbeleid ontwikkelen met elkaar.

interview leerlingen Cartesius

Katka en Margo in gesprek over pesten

Ik ben geen directeur van een school – dat zou ik ook niet willen en misschien ook niet kunnen – maar ik geloof in het bundelen van krachten. Dus als u, directeur van een school, mij belt, dan zorgen we samen voor nog meer actie om pesten te verminderen.