30 december 2014

Aan de slag met pesten in de kerstvakantie

By |30 december 2014|Nieuws, Pesten op school|

Diverse mails over hulp bij werkstukken bereiken mij regelmatig en ik probeer daar zoveel mogelijk op in te gaan. Het is immers mooi als jongeren dit thema als onderwerp kiezen. Zo werd ik nu gebeld door Daisy, die haar profielwerkstuk over pesten schrijft.

Ik merk dan weer hoe lastig sommige vragen te beantwoorden zijn. Zoals: wat moeten we doen tegen pesten? Tja, als er één eenduidig antwoord was, dan hadden we dat allang gevonden. Pesten is dus alleen te bestrijden door een veelheid aan acties. Preventief, door onder andere heldere schoolafspraken en afspraken per klas, en door een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Is dat voldoende? Nee, helaas niet. Ik spreek regelmatig pestslachtoffers die op een school zitten met een prima preventief programma. Soms is dus meer nodig: de juiste acties van de leerkracht/docent en de school, en een curatief programma.

Daisy heeft het allemaal aangehoord en goed doorgevraagd. Het was leuk om haar te spreken en met haar ‘off the record’ verder te praten. Ik ben benieuwd naar haar werkstuk.Daisy uit 6-VWO

8 december 2014

GRATIS interactieve lezingen op 7 januari in Amsterdam

By |8 december 2014|Nieuws, Pesten op school|

Er verandert voor scholen nogal wat vanaf augustus 2015. In oktober 2014 heeft het onderwijsveld met staatssecretaris Dekker een akkoord gesloten over de aanpak van pesten in het onderwijs. In het akkoord is onder andere afgesproken dat scholen gaan monitoren of hun aanpak werkt en gaan zorgen voor een aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen en ouders bij pestsituaties.

Wat is de stand van zaken op 7 januari? Wat zijn de kansen en gevaren voor de aanpak van pesten in Nederland? Wat zijn de gevolgen voor scholen?

Heeft u behoefte aan een helder beeld van de afspraken van het akkoord 2015? Kom dan op woensdag 7 januari uw licht opsteken in een sprankelend programma van 15.00 uur tot 17.00 uur in Amsterdam Oud-West.

Aanmelden
Graag van tevoren aanmelden door het invullen van het formulier op de pagina ‘contact’ en door het overmaken van € 10,00 (‘statiegeld’) per persoon op NL93INGB0002964994 o.v.v. ‘7 januari’ en de naam van de deelnemer. Op 7 januari ontvangt u uw bijdrage contant terug (of indien gewenst: gestort op de bankrekening).
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, gegevens van de locatie en de routebeschrijving.

Graag tot 7 januari!

2 december 2014

Scholen en Pesten

By |2 december 2014|Nieuws, Pesten op school|

foto Margo op 29 nov lezingen WoerdenAfgelopen zaterdag een fantastische middag gehad. Ik en mijn collega hebben weer kunnen vertellen over onze passie: hoe pesten op scholen te voorkomen en terug te dringen is. Het leverde meteen alweer een aanmelding op voor onze cursus Anti-pestcoördinator. En, naar aanleiding van berichten op twitter en facebook over deze middag, kwamen er al weer vragen binnen over ‘hoe het nu precies zit met de plannen rondom pesten van Dekker en de po- en vo-raad’.

Hieronder een overzicht van de verschillen tussen het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker en het akkoord van po-en vo-raad met Dekker. Zoek de verschillen!

foto sheet 29 nov 2014 lezingen Woerden

Het is mooi dat er een akkoord is. Het is ook mooi dat de po- en vo-raad scholen gaan ondersteunen met praktische instrumenten. Maar daarmee zijn we er niet. Ook de deskundigheid binnen de scholen over de aanpak van pesten zal vergroot moeten worden, willen we pesten inderdaad terugdringen.