7 oktober 2014

Pesten op school nu voortvarend aangepakt?

By |7 oktober 2014|Nieuws, Pesten op school|

Het akkoord tussen p.o.-raad, v.o.-raad en de staatssecretaris over de aanpak van pesten werd vorige week gesloten. Eerlijk gezegd had ik er weinig vertrouwen in. Na de hausse van kritiek op het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker was ik bang dat pestslachtoffers weer in de kou zouden blijven staan.

Ik ben echter voorzichtig positief. In het akkoord staat bijvoorbeeld dat scholen:
– verantwoordelijk zijn voor een sociaal veilige school (staat al in de wet, net als het hebben van pestprotocol)
– zelf een passende aanpak gaan kiezen en gaan monitoren of de aanpak werkt;
– gaan zorgen voor een aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen en ouders bij pestsituaties.

Dat klinkt oké. Of het allemaal goed uitpakt, zal afhangen van de inzet die scholen, de p.o.- en v.o.-raad en de inspectie plegen. Laten wij, als lezers van dit stukje die betrokken zijn bij het pestprobleem, ook proberen om de vinger aan de pols te houden. Iedereen kan in het eigen werk of in de privésfeer zijn of haar steentje hieraan bijdragen. Hopelijk blijft ook de staatssecretaris monitoren ‘of deze aanpak werkt’. En anders moet hij er maar weer een wetsvoorstelletje tegenaan gooien.